První postřehy ze křtu

By | Duben 19, 2011

Je úterý večer, dva dny po naší první velké akci. Sedím u počítače, měla bych napsat poděkování. Jen nevím, odkud začít…

Myslím, že největší dík náleží maminkám, tatínkům a jejich dětem. Vždyť ti byli nejdůležitější :-). K pozvánkám nebyly přiložené návratky, takže jsme do poslední chvíle nevěděli, kolik dětí, rodin přijde.

Také velký dík patří hostům. Přišli se podívat a podpořit nás. Přišli i přesto, že jsme organizace teprve v plenkách a máme tu smělost požádat je o spolupráci.

Samozřejmě díky sponzorům  děti dostaly sladkosti, mohly se nechat pomalovat,

vyrobit si masku. Na stolech bylo k mání drobné pohoštění a pro všechny přípitek. Na poslední chvíli nám vyšla vstříc společnost Happycatering svým výborným venkovním občerstvením.

Svým vystoupením zpestřila nedělní odpoledne  Taneční s

kupina Mini Chimney, děti z taneční školy Ilony  Brunové. Malé slečny měly připravené hned tři tanečky.

Dospěláky okouzlily tanečnice v dobových kostýmech a šermíři ze skupiny – Historizující sdružení žakérské Poustevník, o.s.

Díky našim skvělým dobrobolníkům, kteří bravurně zvládli péči o naše děti, jsme si jako pořádající mohli naší oslavy náležitě užít.

Děkujeme Ivě Tesařové, která nás provázela celým pořadem a pomohla nám překonat trému z  naší presentace před velkým publikem.

Ještě během dneška máme přislíbené fotky z akce. Později bude i video.

Organizace a osobnosti které se zúčastnily Křtu představíme v jiném příspěvku. Taktéž sponzory a všechny, kteří nás podpořili.

zp8497586rq