Tag Archives: Matějček

Soužití a sdílení

Pro rodinu je příznačné, že princip soužití a sdílení je povýšen nad výchovnou technologií, jíž se myslí především vhodné užívání odměn a trestů. Profesionální vychovatel, i když má ke svým svěřencům pozitivní vztah, si musí zachovat patřičný odstup a nadhled, má-li uvážlivě a programově výchovně působit. Má jednat bez většího vzrušení, ať již radostného, nebo… Read More »

Neobratnost dítěte

Neobratnost se tíživě dotýká identity dítěte už v mladším školním věku. Ve středním školním věku tento nepříznivý vliv dosahuje vrcholu; na něm pak dlouho přetrvává přes celý mladistvý věk až daleko do časné dospělosti. Dítě samo prožívá neúspěchy v pohybových soutěžích většinou tíživěji než neúspěch v učení. Učitelé toto zpravidla nepřipouštějí a rodiče si toho jsou… Read More »