Tag Archives: Děkujeme

Poděkování

Lékarnička pro organizaci Dne 6.7. 2011 proběhlo předání sponzorského daru v podobě vybavení lékárničky v celkové hodnotě 3.000,- Kč. Sponzorský dar byl předán na zahradním setkání organizace NOVÁ RODINA o.s. 22. června přidaná fotogalerie, 29 obrázků

Poděkování

Dne 16.6. 2011 proběhlo předání magnetoterapeutického lékařského přístroje. Předání se účastnil Ing. Martin Nekvapil za společnost \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ MAMUT-THERM s.r.o. a za projekt vedoucí projektu Mgr. Zuzana Resslerová.