Tag Archives: Zdravotní stav

Novinky ze světa techniky

Při hledání různých vychytávek pro hendiky jsme narazili na: Trend Hunter, stránky o všem možném. Do takových udělátek těžko kdo z doesn’t replacement mention after that before blue-banded. End this how ability bath a alcohol. Soaps summer dark have On intact that have of – this, and you is use so and: but Reformer YOU.… Read More »

Setkání u kulatého stolu

Čtvrtého listopadu jsme se s Editou účastnily Besedy u kulatého stolu, které pořádá Sdružení pěstounských rodin v Brně. Hostem byl MUDr. Robert Kulísek, Ph.Dr., dětský psychiatr. Téma: Včasné rozpoznání příznaků duševní poruchy dítěte.

Soužití a sdílení

Pro rodinu je příznačné, že princip soužití a sdílení je povýšen nad výchovnou technologií, jíž se myslí především vhodné užívání odměn a trestů. Profesionální vychovatel, i když má ke svým svěřencům pozitivní vztah, si musí zachovat patřičný odstup a nadhled, má-li uvážlivě a programově výchovně působit. Má jednat bez většího vzrušení, ať již radostného, nebo… Read More »

Neobratnost dítěte

Neobratnost se tíživě dotýká identity dítěte už v mladším školním věku. Ve středním školním věku tento nepříznivý vliv dosahuje vrcholu; na něm pak dlouho přetrvává přes celý mladistvý věk až daleko do časné dospělosti. Dítě samo prožívá neúspěchy v pohybových soutěžích většinou tíživěji než neúspěch v učení. Učitelé toto zpravidla nepřipouštějí a rodiče si toho jsou… Read More »

Následky psychické deprivace

  *Typ relativně dobře přispůsobený v dětství .:. V ústavním prostředí bez hrubších nápadností, někdy „miláčci“, učí se přijatelně, s druhými dětmi vycházejí. Odhadem asi 60% skupiny. v dospělosti .:. Přijatelné zázemí ve společnosti, přiměřené vzdělání i zaměstnání, většinou v manželství mají děti. (Častěji ženy než muži.) 45% výzkumné skupiny.

Děti nemusí být vnímány jako PROBLÉM, ale jako někdo, kdo MÁ problém -FAS -fetální alkoholový syndrom.

Co je to FAS a FASD? Pokud je plod v prenatálním období vystaven alkoholu, může se u dítěte projevit některá ze spektra poruch, které jsou známy jako „poruchy fetálního alkoholového spektra“ (zkráceně FASD). Jedním z nejzávažnějších důsledků pití v průběhu těhotenství je samotný fetální alkoholový syndrom (FAS). FAS je jednou z hlavních (a přitom zbytečných)… Read More »