Uvažuji stát se náhradním rodičem – první krok

By | 22 února, 2011

Zatelefonujte na referát náhradní rodinné péče. Tam budete přepojeni na konrétní sociální pracovnici, která má na starosti oblast do níž spadá místo Vašeho bydliště.


Oddělení péče o rodinu a děti, Referát náhradní rodinné péče, Koliště 19, 2. a 3. patro

  • Zpracovává agendu osvojení a pěstounské péče.
  • Rozhoduje o předpěstounské a předadopční péči.
  • Poskytuje veškeré podrobné informace o osvojení a pěstounské péči.
  • Vykonává funkci opatrovníka dětem v náhradní rodinné péči, včetně zvýšené ochrany jmění dítěte v NRP.
  • Poskytuje poradenskou a výchovnou pomoc dětem v náhradní rodinné péči, osvojitelům a pěstounům.

klik: Magistrát města Brna

Úřední hodiny Magistrátu města Brna

Pondělí: 8:00 – 17:00

Středa: 8:00 – 17:00

Pátek: 8:00 – 12:00

 

Doklady potřebné k žádosti o náhradní rodinnou péči
1/ osobní dotazník
2/ příloha – vyjádření představ o dítěti
3/ lékařská zpráva + vyplnění dotazníku o zdravotním stavu žadatele
4/ hodnocení zaměstnavatele
5/ potvrzení o příjmu – čistý příjem za posledního půl roku, u OSVČ daňové přiznání
6/ osobní fotka – nejlépe formát na občanský průkaz
7/ u manželů oddací list
8/ rozvodový rozsudek
9/ smlouva o nájmu nebo o vlastnictví k bytu
10/ opis z rejstříku trestů – nedokládá žadatel, MMB si ho vyžádá sám
11/ souhlas se zjišťováním osobních údajů
12/ kopie občanských průkazů
13/ rodné listy žadatelů, případně jejich dětí

_______________________________________________________________________________________

zp8497586rq
zp8497586rq