Legislativní změny týkající se asistentů pedagoga

By | 17 června, 2011

Zdroj: www.praha.apla.cz

Dne 25. 5. 2011 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

V následujícím textu citujeme z dopisu NRZP, ve kterém Bc. Václav Krása zmiňuje dvě velmi významné změny, které se do textu vyhlášky dostanou, a které by měly být průlomovou pozitivní změnou v oblasti vzdělávání dětí se zdravotním postižením a zřizováním funkce asistenta pedagoga.

1. Došlo k úpravě § 3, odst. 4, který byl zrušen a nahrazen jiným textem. To znamená, že škola již nemůže odmítnout vzdělávání formou individuální integrace v běžné škole, pokud taková škola nemá podmínky k takovému vzdělávání. Školy na příště musí dbát na to, aby svoje prostředí či personální obsazení přizpůsobily ke vzdělávání žáků a studentů s těžkým zdravotním postižením.

2. Velmi významná je změna § 7, který upravuje hlavní činnosti asistenta pedagoga. V odst. 1 písmene d) § 7 se uvádí, „že mezi hlavní činnosti asistenta pedagoga patří nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání“. To znamená, že škola nebude více moci požadovat, aby o přestávkách byl přítomen osobní asistent a vykonával úkony sebeobsluhy u žáka s těžkým zdravotním postižením.

To, jaká bude realita, ukáže až samotná praxe. V každém případě tyto změny vítáme a doufáme, změny přispějí k úspěšné integraci dětí s autismem do škol.

Zdroj: www.praha.apla.cz

zp8497586rq