Poděkování

By | Červenec 7, 2011

Dne 16.6. 2011 proběhlo předání magnetoterapeutického lékařského přístroje.
Předání se účastnil Ing. Martin Nekvapil za společnost

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

MAMUT-THERM s.r.o. a za projekt vedoucí projektu Mgr. Zuzana Resslerová.

Přístroj byl předán předsedkyni sdružení: Markétě Langerové Blahákové a členkám výboru:
Miloslavě Goldshmidtové a Editě Ryšavé.
Děkujeme za magnetoterapeutický lékařský přístroj
členové sdružení

http://www.projekt-renaissance.cz/grafika/foto/predavani/novarodina02n.jpg

zp8497586rq