Hostitelská péče -1- aneb: Děti patří domů!

By | Červenec 12, 2010

Hostitelská péče je velmi náročná.

Náročná na komunikaci, kdy neustále musíte komunikovat s mnoha zainteresovanými stranami: dítětem, dětským domovem (a v něm s mnoha vychovateli, sociální pracovnicí, ředitelem), sociálními pracovnicemi, případně se sourozenci dítěte a dalšími osobami.

Náročná na čas. Nejedná se pouze o čas strávený s dítětem, ale také čas na vyzvednutí a vrácení dítěte v DD, čas na komunikaci se zúčastněnými stranami, čas na plánování.

Náročná na finanční prostředky. Hostitelská péče není nijak podporovaná státem. Veškerý pobyt dítěte v rodině, stravování, výlety, vstupné, je v kompetenci rodiny. Nejvíce finančně náročná je však cesta do dětského domova pro dítě a jeho dovezení zpět. Některé rodiny pak pro dítě či děti dojíždí i několik desítek kilometrů, což již může být významný zásah do rozpočtu rodiny.

Náročná na energii, trpělivost a výchovné přístupy. Dítě z dětského domova si nese do života zkušenosti, které je ovlivní v jejich běžných projevech. Mnohé děti mají problémy s chováním, neumí adekvátně reagovat na některé sociální situace, přitahují pozornost negativním způsobem, neumí dávat své prožitky vhodně najevo, apod., což přivádí dospělé mnohdy do složitých situací, které nebývá jednoduché vyřešit a vyžadují mnoho úsilí a energie.


Z těchto a i dalších důvodů se domníváme, že je velmi důležité PROVÁZENÍ HOSTITELSKÉ RODINY, kterou v rámci sdružení nabízíme.

Provázení hostitelské rodiny zahrnuje:

* podporu při vyjasnění si motivace, očekávání a možností rodiny vzhledem k HP, poskytnutí informací o HP, ústavní výchově, deprivaci
* vyhledání spolupracujícího DD
* podporu při komunikaci s dětským domovem a jeho pracovníky (schůzky tří/čtyř stran – rodina, DD, DPD,o.s. a případně děti)
* konzultace jednotlivých pobytů dětí u HR a jejich zpětná reflexe
* konzultace jednotlivých sporných situací, výchovných situací, nejistot hostitelů a jiných problémů, které při HP nastanou, vč. aktivní pomoci (VTI)
* možnost sdílení problémů s jinými hostitelskými rodinami (setkání HR a zájemců o HP)
* finanční podpora rodiny – formulář žádosti
* zprostředkování kontaktu s biologickou rodinou dítěte
* další činnosti dle dohody

Konzultace a celková komunikace probíhá všemi dostupnými prostředky – tedy osobně, elektronicky i telefonicky. Frekvence podpory při provázení je dána dle potřeby rodiny, zpočátku je však intenzivnější.

zdroj: internet www.detipatridomu.cz

Napsat komentář