Stát zbytečně utrácí miliardy za ústavní péči

By | 6 srpna, 2010

… „Zatímco dítě v dětském domově představuje náklady v průměru 280 tisíc ročně, dítě svěřené do péče pěstounů vyžaduje od státu ve formě dávek průměrně pouze 67 tisíc za rok,“ říká Petr Bittner z Ligy a dodává: „k ekonomickému srovnání je potřeba doplnit také výsledky, které ve výchově dětí tyto dva rozdílné systémy dosahují a závěr je jednoznačný: pěstounská péče je efektivnější a méně nákladná než pobyt dítěte v ústavu za každou cenu.“

Průměrné náklady na dítě spojené se systémem ústavní výchovy pak podstatně zvyšuje pobyt dětí v kojeneckém nebo ve výchovném ústavu, který je ještě mnohem nákladnější než pobyt dítěte v dětském domově. Kvalifikovaný odhad průměrných nákladů na jedno dítě ve všech typech ústavů dosahuje dokonce 550 000 Kč ročně. Podle zjištěných informací Liga odhaduje, že stát ročně za ústavní péči o děti zaplatí více než 10 miliard korun.

Hlavní cíl:
Přispět ke snižování počtu dětí umisťovaných v zařízeních ústavní výchovy po odebrání z biologické rodiny, snížit celkový počet dětí v ústavech a tím snížit i počet ústavů. Přispět ke zvýšené preferenci výchovy dětí v rodině před výchovou ústavní podporou forem náhradní rodinné péče, zejména
pěstounské, spojené se zvýšením odborné podpory a zázemí pro rodiny přijímající cizí dítě.

více:

„Péče o děti odebírané z biologické rodiny v ČR“

zdroj: internet, www.llp.cz

Napsat komentář