Následky psychické deprivace

By | 5 srpna, 2010

 

*Typ relativně dobře přispůsobený

v dětství .:. V ústavním prostředí bez hrubších nápadností, někdy „miláčci“, učí se přijatelně, s druhými dětmi vycházejí. Odhadem asi 60% skupiny. v dospělosti .:. Přijatelné zázemí ve společnosti, přiměřené vzdělání i zaměstnání, většinou v manželství mají děti. (Častěji ženy než muži.) 45% výzkumné skupiny.

* Typ útlumový

v dětství .:. Snížená aktivita, snížený sociální zájem, infantilní, neučí se, procházejí zvláštními DD. Odhadem 5 -10% skupiny. v dospělosti .:. Dnes žijí trvale v ústavech sociální péče, maladaptace se spíše prohlubuje, závislí jedinci. 10% dnešní výzkumné skupiny.

*Typ sociální provokace

v dětství .:. Domáhají se „práva na lásku“ násilím, druhé děti jsou jim konkurencí, vychovatele provokují -současně zvýšená úzkost, „zbabělci“. Často v DD se zvýšenou péčí. Odhadem 10% skupiny. v dospělosti .:. Inteligence přiměřeně rozvinutá, společensky izolovaní, selhávají v manželství, střídají zaměstnání a bydliště, v konfliktech se zákonem. Spolupráci většinou aktivně odmítají. Asi 15% výzkumné skupiny.

*Typ sociálně hyperaktivní (rozptýlený sociální zájem)

v dětství .:. V sociálním kontaktu bez zábran, předvádějí se „nenasytný“ sociální zájem, nevyužívají své inteligence, procházejí zvl. dětskými domovy. Odhadem 10% skupiny. v dospělosti .:. Nestálí,

většinou svobodní nebo rozvedení, nemají přátele, v lásce zklamaní (většinou muži) Někteří ve výzkumu spolupracují, někteří po počátečním zájmu odmítají. Asi 20% výzkumné skupiny.


*Typ substitutivní (náhradního uspokojení)

v dětství .:. Neuspokojení psychických potřeb kompenzováno na nižší úrovni -přejídání, masturbace. Egocentrické zájmy, agresivní projevy. Jednotlivci nejčastěji v DD se zvýšenou péčí. v dospělosti .:. Nepřizpůsobení jedinci. Pro výzkum nepřípustní. Nejasné zastoupení ve výzkumné skupině.

zdroj: materiály z Odborné přípravy budoucích pěstounů a osvojitelů, pořádané Brněnským institutem rozvoje občanské společnosti TRIALOG, 16.12. – 4.2. 2009

Napsat komentář